تعالی جامعه مهندسی صنایع و مديريت ايران

BSC Approach

Posted in مدیریت کیفیت by iriie on سپتامبر 13, 2008

  

lThe balanced scorecard is a management system (not only a measurement system) that enables organizations to clarify their vision and strategy and translate them into action. 
lIt provides feedback around both the internal business processes and external outcomes in order to continuously improve strategic performance and results. 
lWhen fully deployed, the balanced scorecard transforms strategic planning from an
academic exercise into the nerve center of an enterprise
 
          Download BSC Approach seminar

چگونه یک مقاله مهندسی را ارائه کنیم ؟

Posted in اطلاعات مهندسی by iriie on سپتامبر 2, 2008

چکیده :چه در حضور یک نفر و چه در حضور یک جمعیت پنجاه نفره، می‌توان بر ترس و خجالت ناشی از سخنرانی غلبه کرد. سخنرانی مهارتی است که همه می‌توانند با تمرین، آن را بیاموزند.
یک ارتباط چشمی خوب کمک می‌کند تا مخاطب احساس آرامش بیشتری نماید و در توانایی‌هایی کلامی شما نیز اعتماد به وجود می‌آورد.
ارتباط چشمی خود را (پیوسته) حفظ کنید؛ برای این کار باید آنقدر بر متن سخنرانی خود تسلط داشته باشید که فقط هرازگاهی نیاز به نگاه کردن به متن خود پیدا کنید.
– چند چهره صمیمی را، که به مضمون سخنان شما واکنش نشان می‌دهند، در بین حضار پیدا کنید و سخنرانی خود را با تمرکز بر روی آنان انجام دهید. در هر نوبت، ارتباط چشمی خود را چهار تا پنج ثانیه حفظ کنید و سپس به سراغ نفر بعدی بروید.
– صحیح ایستادن نشان دهنده‌ی اعتماد به نفس است. محکم بایستید. حرکات بیش از حد ممکن است حواس شنوندگان را پرت کند. طبیعتا در هنگام ایستادن دستان خود را در کنار بدن قرار می‌دهید. برای تاکید بر روی نکات مهم، از حرکاتی استفاده کنید که آهسته و دقیق و در عین حال طبیعی باشند

نویسنده : مهندس کیومرث مظاهری

کلید واژه ها : ارائه مقاله٬سخنرانی٬سمینار٬ترانسپارسی

 دانلود مقاله

benchmarking

Posted in مدیریت کیفیت by iriie on سپتامبر 1, 2008

 می‌توان گفت که ارزیابی مقایسه‌ای یکی از موثرترین شیوه‌ها در جهت بهبود سازمان است . امروزه مدیریت هر سازمان می‌تواند با الگوبرداری از سازمانهای موفق روشهای برتر را برای بهبود مستمر کارایی در سازمان خود پیدا کرده و آنها را پیاده‌سازی کند . الگوبرداری نه تنها می‌تواند یک تکنیک تشخیص مشکلات باشد بلکه می‌تواند در روابط طراحی فرایندها نیز کمک شایانی به طراحان کند . الگوگیری به واقع پاسخی برای تنظیم این سوال است که هنگامی که احتیاج به بهبود تشخیص داده می‌شود استانداردهای عملکرد باید در چه سطحی تنظیم شوند . تشخیص سطوح عملکرد سازمانهای موفق و فهمیدن چگونگی انجام آن ، تشخیص اینکه دیگران چگونه می‌توانند برای تغییر در سازمان ایجاد انگیزه کنند و اشتباهات خود را به حداقل برسانند و تشخیص شکافهای موجود بین عملکرد سازمانهای موفق با دیگر سازمانها و کم کردن فاصله بین آنها همگی می‌توانند از نتایج الگوبرداری به شمار آیند .

 

Benchmarking (also “best practice benchmarking” or “process benchmarking”) is a process used in management and particularly strategic management, in which organizations evaluate various aspects of their processes in relation to best practice, usually within their own sector. This then allows organizations to develop plans on how to adopt such best practice, usually with the aim of increasing some aspect of performance. Benchmarking may be a one-off event, but is often treated as a continuous process in which organizations continually seek to challenge their practices.

benchmarking in simplistic terms is the process where you compare your process with that of a better process and try to improve the standard of the process you follow to improve quality of the system, product, services etc.

A process similar to benchmarking is also used in technical product testing and in land surveying. See the article benchmark for these applications

 

[   ]  benchmarking