تعالی جامعه مهندسی صنایع و مديريت ايران

فرآيندهاي توليد

Posted in روش هاي توليد by iriie on ژانویه 18, 2009

جايگاههاي سازماني كه مهندسي صنايع اشغال مي كند وبنابراين نياز به دانش روشهاي توليد دارد 

1)تحقيق و توسعه: اصلاح و كاهش هزينه محصولات و فرآيندهاي موجود و معرفي محصولات و فرآيندهاي توليد جديد.

2)مهندسي صنايع : طرح‌ريزی، توسعه، نگهداری و اداره برنامه پیوسته جهت كاهش هزینه، بهبود كیفیت و افزایش بازده عملیات.

3)مهندس تولید (فرآیند): انتخاب روشهای تولید، تجهیزات تولید و تولید طرح وكنترل ابزار.

4)تضمین كیفیت: سنجش محصول با مشخصه‌های محصول و فرآیند تولید نسبت به استانداردها.

5)ایمنی صنعتی: تعیین روشهای ایمن تولید.

6)نگهداری و تعمیرات: طرح و ارائه مشخصات فنی تجهیزات جدید، طراحی و بهره‌برداری از سیستمهای تاسیساتی و تجهیزاتی.

7)مهندسی روش‌ها:    

 الف) تركیب مشخصی از جانمایی و شرایط كاری، مواد، تجهیزات،ابزارها و الگوه‌های حركت.

ب) ترتیب عملیات و/یا فرآیندهای لازم برای تولید قطعه جدید.

ج) رویه یا ترتیب حركات یك یا چند نفر جهت انجام كاری مفروض.

 تالیف : مهندس امیر غلامی

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

Posted in نرم افزارهای صنایع, طرحریزی by iriie on ژانویه 16, 2009

 

 

  آموزش گام به گام طرحریزی واحدهای صنعتی

نویسنده : دکتر داوود جعفری

* در این مقاله الگوریتمهای مختلف طرحریزی واحدهای صنعتی مانند آلدپ ٬ کورلپ و … آموزش داده شده است.