تعالی جامعه مهندسی صنایع و مديريت ايران

Successful Change Management

Posted in مباني مديريت, مدیریت کیفیت by iriie on سپتامبر 10, 2009

 امروزه تغییر مهم ترین عامل موثر در مدیریت كسب و كار موفق محسوب می شود. سازمان ها و افراد شاغل در آنها بایدنگرش مثبتی نسبت به مساله تغییر داشته باشند تا از این طریق توان رقابتی خود در بازارهای تهاجمی امروزی را حفظ كنند. عدم توجه به یك روند در حال تغییر ممكن است بسیار پرهزینه باشد. این مقاله به مدیران می آموزد كه برای بقای خود چگونه همواره یك گام از رقبا جلوتر باشند، روند تغییرات را تعیین كنند، و رهبری یك پروژه تغییر را بر عهده بگیرند. مقاله ذيل توسط سه تن از اساتيد شركت مشاوره تحقيقاتي آكلند به زباني شيوا و پويا مديريت تغيير موفق آميز در سازمانها را شرح ميدهد.

[   ] دانلود مقاله به زبان اصلي

براي دريافت ترجمه مقاله به زبان فارسي از اينجا اقدام كنيد

Advertisements

استراتژي‌ اثربخش

Posted in مباني مديريت by iriie on نوامبر 5, 2008

 ‌كتاب‌ «استراتژي‌ اثربخش» حاصل‌ نزديك‌ چهارسال‌ مطالعه‌ و بررسي‌ نويسندگان‌ آن‌ است‌ كه‌ رويكرد جديدي‌ را تحت‌ عنوان‌ «استراتژي‌ اثربخش» نامگذاري‌ كرده‌ و محتواي‌ كتاب‌ را برپايه‌ آن‌ شكل‌ بخشيده‌ و در معرض‌ ديد علاقه‌مندان‌ قرار داده‌اند.

‌ ‌نويسندگان‌ كتاب‌ كه‌ هر دو مسئوليت‌هاي‌ اجرايي‌ متعددي‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ و از تجارب‌ مفيدي‌ در حوزه‌ مديريت، تدريس، مشاوره‌ و بويژه‌ مطالعات‌ استراتژيك‌ برخوردارند كوشيده‌اند با بهره‌گيري‌ از تجارب‌ و پژوهشهاي‌ خود، اثري‌ ماندگار را در عرصه‌ مباحث‌ استراتژيك‌ به‌ جامعه‌ مديران، دانش‌پژوهان‌ و ژرف‌انديشان‌ تقديم‌ كنند.

‌ ‌درباره‌ استراتژي، كتابها و مقالات‌ فراواني‌ در كشور چاپ‌ و منتشر شده‌ است. اما كتاب‌ حاضر ازجمله‌ منابعي‌ است‌ كه‌ با مفهوم‌ استراتژي، برخوردي‌ نو دارد. در اين‌ كتاب‌ نويسندگان‌ با توجه‌ به‌ آشنايي‌ در تئوريها و مفاهيم‌ روز مديريت، سعي‌ كرده‌اند به‌ پرسشهاي‌ زيادي‌ كه‌ ذهن‌ مديران‌ را مشغول‌ داشته‌ است‌ پاسخ‌ دهند. اثر حاضر علاوه‌ بر شيوه‌ شكل‌گيري‌ يك‌ استراتژي‌ اثربخش، ماهيت‌ استراتژي‌ و نيز رابطه‌ بنيادين‌ آن‌ را با پارادايم‌هاي‌ مختلف‌ روشن‌ مي‌سازد.

‌ ‌كتاب‌ در ده‌ فصل‌ به‌ تشريح‌ رويكرد «استراتژي‌ اثربخش» پرداخته‌ و مقدمه‌ نسبتاً‌ مفصل‌ آن‌ نيز، خواننده‌ را با سوابق‌ و مفاهيم‌ اساسي‌ ديگر رويكردهاي‌ استراتژي‌ آشنا مي‌سازد.

نويسندگان : وفا غفاريان – غلامرضا كياني

 دانلود استراتژی اثربخش