تعالی جامعه مهندسی صنایع و مديريت ايران

اصول اجرای پنج اصل(5S)

Posted in Uncategorized, مباحث عمومی, مدیریت کیفیت by iriie on نوامبر 11, 2009

براي از بين بردن ضايعات ، با فايوس باید شروع کرد.  فايوس يك مسیر درست براي درك آنچه كه در فرآيندهاي شما در جريان است ميباشد. اصول 5s  كارها سازماندهي ميكند و در نتيجه ، آنها ساده تر ، سر راست تر و بطور بصري قابل مديريت ميشوند :

 

The image “https://i0.wp.com/www.tpfeurope.com/5S_image.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

1-ساماندهی : فقط آنچه را مورد نياز است نگاه داريد. همه چيز را در هم پيچ كنيد.

2-نظم و ترتیب : براي همه چيز جايي را در نظر بگیرید و هر چيز را در جاي خود قرار دهيد.

3-پاکیزگی : تميز كردن ماشينها و ناحيه كاري براي ظاهر شدن مشكلات

4-استاندارد سازي : سيستمها را توسعه دهيد و رويه ها را براي پيروي از سه قانون بالا پايش كنيد.

5-نگهداري : حفظ و نگهداري فرآيندهاي استاندارد با طبقه بندي كردن ، مرتب سازي و پاکیزه سازی آنان

دریافت جزوه آموزشی فایوس