تعالی جامعه مهندسی صنایع و مديريت ايران

استراتژي‌ اثربخش

Posted in مباني مديريت by iriie on نوامبر 5, 2008

 ‌كتاب‌ «استراتژي‌ اثربخش» حاصل‌ نزديك‌ چهارسال‌ مطالعه‌ و بررسي‌ نويسندگان‌ آن‌ است‌ كه‌ رويكرد جديدي‌ را تحت‌ عنوان‌ «استراتژي‌ اثربخش» نامگذاري‌ كرده‌ و محتواي‌ كتاب‌ را برپايه‌ آن‌ شكل‌ بخشيده‌ و در معرض‌ ديد علاقه‌مندان‌ قرار داده‌اند.

‌ ‌نويسندگان‌ كتاب‌ كه‌ هر دو مسئوليت‌هاي‌ اجرايي‌ متعددي‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ و از تجارب‌ مفيدي‌ در حوزه‌ مديريت، تدريس، مشاوره‌ و بويژه‌ مطالعات‌ استراتژيك‌ برخوردارند كوشيده‌اند با بهره‌گيري‌ از تجارب‌ و پژوهشهاي‌ خود، اثري‌ ماندگار را در عرصه‌ مباحث‌ استراتژيك‌ به‌ جامعه‌ مديران، دانش‌پژوهان‌ و ژرف‌انديشان‌ تقديم‌ كنند.

‌ ‌درباره‌ استراتژي، كتابها و مقالات‌ فراواني‌ در كشور چاپ‌ و منتشر شده‌ است. اما كتاب‌ حاضر ازجمله‌ منابعي‌ است‌ كه‌ با مفهوم‌ استراتژي، برخوردي‌ نو دارد. در اين‌ كتاب‌ نويسندگان‌ با توجه‌ به‌ آشنايي‌ در تئوريها و مفاهيم‌ روز مديريت، سعي‌ كرده‌اند به‌ پرسشهاي‌ زيادي‌ كه‌ ذهن‌ مديران‌ را مشغول‌ داشته‌ است‌ پاسخ‌ دهند. اثر حاضر علاوه‌ بر شيوه‌ شكل‌گيري‌ يك‌ استراتژي‌ اثربخش، ماهيت‌ استراتژي‌ و نيز رابطه‌ بنيادين‌ آن‌ را با پارادايم‌هاي‌ مختلف‌ روشن‌ مي‌سازد.

‌ ‌كتاب‌ در ده‌ فصل‌ به‌ تشريح‌ رويكرد «استراتژي‌ اثربخش» پرداخته‌ و مقدمه‌ نسبتاً‌ مفصل‌ آن‌ نيز، خواننده‌ را با سوابق‌ و مفاهيم‌ اساسي‌ ديگر رويكردهاي‌ استراتژي‌ آشنا مي‌سازد.

نويسندگان : وفا غفاريان – غلامرضا كياني

 دانلود استراتژی اثربخش